Sunday, September 1, 2019

Duah Kumayl (Pangamuyo ni Kumayl)


 Translated in Bisaya/Cebuano: Montazer Douglas R. Bongalon  

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil-lāḥir-Raḥmānir-Raḥīm
Sa Ngalan sa Ginoo, Ang Labing Madagayaon, Ang Labing Maloloy-on  

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْألُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيٍْء
Al-lāhum-ma in-nī as-‘aluka bi-raḥ-matikal-latī  wasi-‘at kul-la shay’in
Oh Ginoo! Mangayupo ako Kanimo pinaagi sa Imong kadagayaon nga diin milokop sa tanang mga butang;

وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيٍْء
Wa bi-quw-watikal-latī qahar-ta bihā kul-la shay’in
Ug pinaagi sa Imong kusog nga diin Ikaw mihari sa tanang mga butang,

وَخَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيٍْء
Wa kha-ḍa-‘a lahā kul-lu shay’in
Nga diin ang tanang mga butang mapahiubsanon

وَذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيٍْء
Wa dhal-la lahā kul-lu shay’in
Ug diin ang tanang mga butang mipaubos

وَبِجَبرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيٍْء
Wa bi-jabarutikal-latī ghalab-ta bihā kul-la shay’in
Ug pinaagi sa Imong pagkadili mabontog nga diin milokop sa tanang mga butang,  

وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ
Wa bi' iz-zatikal-latee laa yaqumu laha shay’
Ug pinaagi sa Imong gahum nga walay makasagang

وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلأَتْ كُلَّ شَيٍْء
Wa bi ‘aẓa-matikal-latī mala’-at kul-la shay’in
Ug pinaagi sa Imong kadako nga diin mipuno sa tanang mga butang;

وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلاَ كُلَّ شَيٍْء
Wa bisul-ṭānikal-ladhī ‘alā kul-la shay’in
Ug pinaagi sa Imong kagamhanan nga diin nagpatigbabaw sa tanang mga butang;

وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيٍْء
Wa bi-waj-hikal bāqī ba’da fanā-i kul-li shay’in
Ug pinaagi sa Imong dagway nga diin nagpabilin human nga nawagtang ang tanang mga butang,

وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيٍْء
Wa bi-as-mā-ikal-latī ma-la-at ar-kāna kul-li shay’in
Ug pinaagi sa Imong Ngalan nga diin napuno ang mga haligi sa tanang mga butang;

وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيٍْء
Wa bi’il-mikal-la-dhī aḥāta bi-kul-li shay’in
Ug pinaagi sa Imong kinaadman nga diin nilikos sa tanang mga butang;

وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيٍْء
Wa bi-nū-ri waj-hikal-la-dhī aḍā-‘a laḥu kul-lu shay’in
Ug pinaagi sa kahayag sa Imong dagway nga diin ang tanang mga butang nalamdagan!

يَا نُورُ يَا قُدُّوسُ
Yā nūru, yā qud-dūsu!
Oh Kahayag! Oh Balaan!

يَا أَوَّلَ الأَوَّلِينَ
Yā aw-walal aw-walīna!
Oh Nahiuna niadtong sa mga nahiuna

وَيَا آخِرَ الآخِرِينَ
Wa yā ā-khiral ā-khirīna!
Ug Oh Katapusan niadtong sa mga katapusan!

اللَّهُمَ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَهتِكُ الْعِصَمَ
Al-lahum-magh-fir liyad-dunūbal-latī tah-tikul ‘iṣama
Oh Ginoo, pasayloa ako niadtong mga sala nga diin mubongkag sa mga kaputlian!  

اللَّهُمَ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النِّقَمَ
Al-lahum-magh-fir liyad-dunūbal-latī tunzilun-niqama
Oh Ginoo, pasayloa ako niadtong mga sala nga diin mokuha sa mga kalisdanan!

اللَّهُمَ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تُغيِّرُ النِّعَمَ
Al-lahum-magh-fir liyad-dunūbal-latī tu-ghay yirun-ni’ama
Oh Ginoo, pasayloa ako niadtong mga sala nga diin mousab sa mga panalangin!

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعَاءَ
Al-lahum-magh-fir liyad-dunubal-latee tah-bisod-do-aa!
Oh Ginoo, pasayloa ako niadtong mga sala nga diin mopugong sa pag-ampo!

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَقْطَعُ الرَّجَاءَ
Al-lahum-magh-fir liyad-dunubal-latee taq-ta-ur-rajaa,
Oh Ginoo, pasayloa ako niadtong mga sala nga diin moputol sa mga paglaum,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ البَلاءَ
Al-lahum-magh-fir liyad-dunubal-latee tunzilol-balaa,
Oh Ginoo, pasayloa ako niadtong mga sala nga diin mopakanaog sa kasakitan!

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَكُلَّ خَطِيئَةٍ أَخْطَأْتُهَا
Al-lahum-magh-fir lee kul-la dam-bin ad-nab-toh, wa kol-la khati-atin akh-ta-tuha,
Oh Ginoo, pasayloa ako sa tanang mga sala nga akong nahimo ug sa tanang kasaypanan nga akong nabuhat

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِذِكْرِكَ
Al-lahum-ma in-nee ataqar-rabu elayka be-dik-rik,
Oh Ginoo, sapagkatinuod nangayo ako nga mahiduol Kanimo pinaagi sa paghinumdum Kanimo.

وَأَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَي نَفْسِكَ
Wa as-tash-feo beka elaa naf-sik.
Ug nangayo ako sa pagpatiwala Kanimo pinaagi sa Imong Kaugalingon

وَأَسْألُكَ بِجُودِكَ أَن تُدْنِيَنِي مِن قُرْبِكَ
Wa as-aluka be-judeka an tod-niyanee min qor-bik .
Ug nangayo ako pinaagi sa Imong pagkamanggihatagon nga dal-on Mo ako haduol Kanimo

وَأَن تُوزِعَنِي شُكْرَكَ
Wa an tuzi’anee shok-rak.
Ug tagaan Mo ako inubanan sa pasalamat padulong Kanimo.

وَأَن تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ
Wa an tol-himanee dik-rak.
ug dasigon Mo ako kauban sa Imong paghinumdum.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْألُكَ سُؤَالَ خَاضِعٍ مُّتَذَلِّلٍ خَاشِعٍ أَن تُسَامِحَنِي وَتَرْحَمَنِي
Al-lahum-main-nee as-aluka suala khaa-dhi-im mutadhal lilin khaa-shi an tusa-mihanee wa tar-hamanee.
Oh Ginoo, sapagkatinuod nangayo ako Kanimo sa pagpangayo sa usa ka masulondon, timawa ug uyamot nga tawo nga ipakita Mo kanako ang pagkamapailobon ug kaloy-an Mo ako,

وَتَجْعلَنِي بِقَسَمِكَ رَاضِياً قَانِعاً، وَفِي جَمِيعِ الأَحْوَاِل مُتَوَاضِعاً
Wa taj-a’lanee be-qis-mika raadiyan qaani’an; Wa fee jamei’el  ah’waali mutawa’dhi-aa.
Ug himoa ako nga mahimuut, matagbaw sa Imong pagpili, ug himoa ako nga  mapahiubsanon sa tanang panahon

اللَّهُمَّ وَأَسْألُكَ سُؤَالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ
Al-lahum-ma wa as-aluka su-aala manish-tad-dat faa- qatoh.
Oh Ginoo, nangayo ako Kanimo inubanan sa pagpangayo sa usa niadtong sobra ka kabus,

وَأَنزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ حَاجَتَهُ
Wa anzala beka indash-shadaa-edi haajatah
kinsa misumbong Kanimo sa panahon sa iyang mga kalisod ug nagtinguha siya

وَعَظُمَ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَتُهُ
Wa’ a-dhuma feema indaka ragh-ba-toh
ug nagtinguha ug dako sa unsa man kadtong anaa Kanimo

اللَّهُمَّ عَظُمَ سُلْطَانُكَ وَعَلاَ مَكَانُكَ
Al-lahum-ma ‘a-dhuma sol-taanuka wa a’laa makaa-nok,
Oh Ginoo, ang Imong kagamhanan dako ug Imong dapit naa sa itaas,

وَخَفِي مَكْرُكَ وَظَهَرَ أَمْرُكَ
Wa khafiya mak-ruka, wa dha-hara am-rok,
Imong mga plano nakatago ug ang Imong kasuguan tataw kayo,  

وَغَلَبَ قَهْرُكَ وَجَرَتْ قُدْرَتُكَ
Wa ghalaba qah-ruka, wa ja-rat qod-ratok
ang Imong pagpangibabaw malukpanon, ang Imong gahum dili mapakgang

وَلا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ
Wa-laa yom-kinul-firaa-ro min huku-matik
ug walay makaiskapo gikan sa Imong pangagamhanan,

اللَّهُمَّ لا أَجِدُ لِذُنُوبِي غَافِراً
Al-lahum-ma  laa-ajido  le-dhunu-bee ghaafira,
Oh Ginoo, wala ako makakita ug mopasaylo sa akong mga sala,

وَّلا لِقَبَائِحِي سَاتِراً
Wa-laa le-qaba-ehee saatira,
motago sa akong malaksot nga mga binuhatan

وَّلا لِشَيٍْء مِّنْ عَمَلِي الْقَبِيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلاً غَيْرَكَ
Wa-laa le-shay-im-min ‘amali-yal-qabeeh, bil-hasa-ne mobad-dilan ghayrak,
mopausab sa unsa man nga akong maot nga mga binuhatan ngadto sa maayo nga mga binuhatan gawas Kanimo.

لا إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ
Laa ilaha il-la anta!
Walay laing ginoo gawas Kanimo!

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ
Sob-haa-naka wa beham-dik.
Ang Himaya ug Pagdayeg maanaa Kanimo!

ظَلَمْتُ نَفْسِي
Dhalam-to naf-see!
Nakasala ako sa akong kaugalingon.

وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي
Wa tajar-ra-tu bejah-lee,
Ug tungod sa akong walay kabangkaagan mapangahason akong nagpakasala,

وَسَكَنتُ إِلَي قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي وَمَنِّكَ عَلَيَّ
Wa sakan-to  ela qadee-me dik-rika lee; Wa man-neka ‘alayy
Ako misalig sa Imong makanunayon nga paghinumdum sa akoa ug Imong pagdapig sa akoa.

اللَّهُمَّ مَوْلايَ
Al-lahum-ma maw-lai …
Oh Allah! O akong Tagapanalipod!

كَم مِّن قَبِيحٍ سَتَرْتَهُ
Kam-min qabeehin satar-tah,
Pila na ka maot nga mga butang nga Imong gitago!

وَكَم مِّن فَاِدحٍ مِّنَ البَلاءِ أَقَلْتَهُ
Wa kam-min faadihim-minal-balaa-e aqal-tah,
Pila na ka mabug-at nga mga kalisdanan nga Imong giwagtang!

وَكَم مِّنْ عِثَارٍ وَّقَيْتَهُ
Wa kam-min  ethaa-rin-waqaytah,
Pila na ka mga pagkadagma nga Imong gipunggan!

وَكَم مِّن مَّكْرُوهٍ دَفَعْتَهُ
Wa kam-mim-mak-ruhin da-fa-tah,
Pila na ka mapait nga mga pagsulay nga Imong gisanta!

وَكَم مِّن ثَنَاٍء جَمِيلٍ لَّسْتُ أَهْلاً لَّهُ نَشَرْتَهُ
Wa kam-min thanaa-in jamilil-las-to ah-lal-lahu  nashar-tah,
Pila na ka maanyag nga mga pagdayeg nga diin dili ako angayan nga Imong gipasangyaw!

اللَّهُمَّ عَظُمَ بَلائِي
Al-lahum-ma ‘a-dhoma ba-laa-ee!
Oh Ginoo! Akong kasakit grabe kaayo;

وَأَفْرَطَ بِي سُوءُ حَاِلي
Wa af-rata bee suo-o haa-li,
akong dili maayo nga kahimtang nga nahilabihan,

وَقَصُرَتْ بِي أَعْمَاِلي
Wa qasurat bee a’maa-li,
akong mga gipanghimo nga dili igo,

وَقَعَدَتْ بِي أَغْلاَلِي
Wa qa’adat bee agh-laa-lee,
akong mga posas nga diin nakagapos sa akoa,

وَحَبَسَنِي عَن نَّفْعِي بُعْدُ آمَاِلي
Wa habasani ‘an-naf-ee bo'do aa-maa-li,
Akong halayo ra nga paglaum nga maoy nakapugong sa akoa gikan sa akong kaugalingon nga pag-uswag.

وَخَدَعَتْنِي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا وَنَفْسِي بِجِنَايَتِهَا وَمِطَاِلي
Wa khada’at-nid-donya be-ghoruri-ha,wa naf-see, be-jenaa-yatiha, wa metaa-li,
Ug kining kalibotan kauban sa iyang mga lit-ag, akong kaugalingon kauban sa iyang mga kasaypanan ug sa akong pagkalangan nga maoy nakalipat sa akoa.

يَا سَيِّدِي فَأَسْألُكَ بِعِزَّتِكَ أَن لا يَحْجُبَ عَنْكَ دُعَائِي سُوءُ عَمَلِي وَفِعَاِلي
Yaa say-yidi, fa-as-aluka be-iz-zatika an laa yah-juba an-kado’aa-ee, suo-o ‘amali wa fe-aa-li,
Oh akong Agalon! Tungod niini nangayopo ako Kanimo sa Imong gahum nga dili unta itugot nga ang akong dautang mga binuhatan ug mga nilihokan mobabag sa akong pag-pangaliya gikan Kanimo.
وَلا تَفْضَحَنِي بِخَفِيِّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي
Wa-laa taf-dhah-ni be-khafi-yi mat-tala-ta ‘alayhi min sir-ree,
Busa, dili unta pakaulawan Mo ako pinaagi sa pagbutyag sa akong mga sekreto nga Ikaw lamang ang nasayod,

وَلا تُعَاجِلْنِي بِالْعُقُوبَةِ عَلَى مَا عَمِلْتُهُ فِي خَلَوَاتِي
Wa-laa to-aajil-nee bil-oqu-ba-te‘ala maa amil-tuhu fee khaala-watee,
ug dili unta ipadali sa akoa ang silot niadtong akong gihimo sa sekreto:

مِنْ سُوءِ فِعْلِي وَإِسَاءَتِي،
Min suo-e  fe-lee wa esaa-atee,
sama sa akong dautang mga binuhatan ug mga kasaypanan,

وَدَوَامِ تَفْرِيطِي وَجَهَالَتِي
Wa dawaa-me taf-riti wa jahaa-latee,
akong padayon nga walay pagpakabana, akong kawalay kabangkaagan,

وَكَثْرَةِ شَهَوَاتِي وَغَفْلَتِي
Wa kath-rati sha-hawaa-tee wa ghaf-latee,
ang kadaghan sa akong kailibgon ug akong pagkamalimtanon.

وَكُنِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي فِي كُلِّ الأَحْوَاِل رَؤُوفاً
Wa kunil-laa-hum-ma be-’iz-zatika lee, fi kol-lil ah-waali ra-oufa,
Ug pinaagi sa Imong gahum, Oh Ginoo, kaloy-i ako sa tanang mga kahimtang,

وَّعَلَيَّ فِي جَمِيعِ الأُمُورِ عَطُوفاً
Wa ‘alay-ya fi jamei-el-omuri ‘atufa;
ug mabination (Ikaw) kanako sa tanang mga butang!

إِلَهِي وَرَبِّي مَن لِّي غَيْرُكَ أَسْألُهُ كَشْفَ ضُرِّي وَالْنَّظَرَ فِي أَمْرِي!
Elaa-hee wa rab-bee, mal-li ghayruka as-aluhu kash-fa dhur-ri, wan-na-dhara fi am-ree,
Akong Ginoo ug akong Amo! Si kinsa man ang akong puweding pangayupuan gawas Kanimo nga mowagtang sa akong mga kalisdanan ug motan-aw sa akong mga buluhaton?

إِلَهِي وَمَوْلاي أَجْرَيْتَ عَلَيَّ حُكْماً اتَّبَعْتُ فِيهِ هَوَى نَفْسِي،
Elaa-hee wa Maw-laay! Aj-rayta ‘alay-ya hok-manit- taba-tu fihi  hawa naf-see,
Akong Ginoo ug akong Tagapanalipod! Nagbutang Ikaw kanako ug mga balaod nga diin maoy akong sundon apan misunod ako sa akong kaugalingong kapritso

وَلَمْ أَحْتَرِسْ فِيهِ مِن تَزْيينِ عَدُوِّي،
Wa lam ah-taris fihi min taz-yi-ne aduw-wi
ug wala nako panalipdi ang akong kaugalingon sa dayandayan sa akong kaaway.

فَغَرَّنِي بِمَا أَهْوَى وَأَسْعَدَهُ عَلَى ذَلِكَ القَضَاءُ
Faghar-ra-nee be-maa ah-waa, wa as-adahu ala daa-likal qa-dha
Tungod niana, iya akong nalipat pinaagi sa akong kaugalingong kapritso,

فَتَجَاوَزْتُ بِمَا جَرَى عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْضَ حُدُودِكَ
Fa-taja-wazto be-ma jara a’lay-ya min daa-lika ba-dha hududik
Ug sa ingon niana, nakalapas ako sa Imong mga utlanan
.
وَخَالَفْتُ بَعْضَ أَوَامِرِكَ
Wa khaalaf-to ba-dha awaa-mirik.
pinaagi sa pagsupak sa Imong mga balaod

فَلَكَ الْحُجَّةُ عَلَيَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ
Falakal-hamdo alay-ya fi jami’e daa-lik,
Busa naa Kanimo ang saktong kapasikaran batok kanako sa tanan niining mga butanga,

وَلا حُجَّةَ لِي فِيمَا جَرَي عَلَيَّ فِيهِ قَضَاؤُكَ،
Wa-laa hoj-jata li fima jara alay-ya fihi qadhaa-ok,
ug wala akoy katarungan sa unsa man nga kapalaran nga Imong ihatag kanako tungod kanako!

وَأَلْزَمَنِي حُكْمُكَ وَبَلاؤُكَ
Wa alza-mani hok-muka wa balaa-ok,
o unsa man nga Imong balaod ug kalisdanan nga gibutang kanako

وَقَدْ أَتَيْتُكَ يَا إِلَهِي بَعْدَ تَقْصِيرِي وَإِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي
Wa qad atay-toka yaa elaa-hee ba’da taq-siri wa esraa-fi a’laa nafsee
Karon, miduol ako Kanimo, akong Ginoo! Human sa akong kakulangan ug kamapasagaron sa akong kaugalingon,  

مُعْتَذِراً نَّادِماً،
Mo-tadhiran-naadima,
Samtang nagtanyag ako sa akong mga kapasayloanan,

مُّنْكَسِراً مُّسْتَقِيلاً
Mon-kasiram mos-taqila
pagbasol ug paghinulsol,

مُّسْتَغْفِراً مُّنِيباً،
Mos-tagh-firam muniba,
mibalik Kanimo, nangumpisal, miila

مُّقِرّاً مُّذْعِناً مُّعْتَرِفاً
Moqir-ram modh-inam mo-tarifa,
ug miangkon sa akong mga kasaypanan.

لا أَجِدُ مَفَرّاً مِّمَّا كَانَ مِنِّي
Laa ajido mafar-ram mim-ma kaa-na min-ni,
Wala akoy nakitang dapit nga akong kaloklokan gikan sa kadtong akong gibuhat,

وَلا مَفْزَعاً أَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ في أَمْرِي
Wa-la mafza’an atawaj-jaho ilayhi fi amree,
o asa mang dapit nga kalayasan nga diin akong kadangpan sa akong mga buluhaton,

غَيْرَ قَبُولِكَ عُذْرِي، وَإِدخَاِلكَ إِيَاي فِي سَعَةٍ مِّن رَّحْمَتِكَ
Ghayra qabulika odhri, wa id-khalika iy-yaya fi sa’atim mir-rah-matik,
gawas sa Imong pagdawat sa akong pagpangayog pasaylo ug pagpasulod sa akoa sa Imong likusan sa kalooy.

اللَّهُمَّ فَاقْبَل عُذْرِي
Al-lahum-ma faq-bal  odh-ri
Oh Ginoo! Dawata ang akong pagbasol,

وَارْحَمْ شِدَّةَ ضُرِّي
War-ham shid-data dhor-ri,
kaloy-i ako sa mabug-at kong pag-antos

وَفُكَّنِي مِن شَدِّ وَثَاقِي
Wa fok-kani min shad-di wathaa-qee
ug buhii ako gikan sa kahugot sa mga posas.

يَا رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنِي وَرِقَّةَ جِلْدِي وَدِقَّةَ عَظْمِي
Yaa rab-bir-ham dha’fa badani, wa riq-qata jil-di,wa diq-qata adh-mee
Oh Ginoo! Kaloy-i ang kahuyang sa akong lawas, kanipis sa akong panit ug kagabok sa akong mga bukog.

يَا مَنْ بَدَأَ خَلْقِي وَذِكْرِي وَتَرْبِيَتِي وَبِرِّي وَتَغْذِيَتِي
Yaa mam ba-da-a khal-qee, wa dik-ri wa tar-be-yati, wa bir-ri wa tagh-di-yati,
Oh Ikaw nga naghatag sa akong kinabuhi, naghinumdum sa akoa, nag-amuma sa akoa, nagmaayuhon sa akoa ug nagpakaon sa akoa.

هَبْنِي لابْتِدَاءِ كَرَمِكَ وَسَاِلفِ بِرِّكَ بِي
Hab-ni lib-tidaa-e karamika wa saalifi bir-rika bee.
Ihatag sa akoa alang-alang sa Imong paghatag kanako nga mahimong manggihatagon ug sa Imong milabay nga kaayo sa akoa!

يَا إِلَهِي وَسَيِّدِي وَرَبِّي
Yaa ilaa-hee wa say-yidi wa rab-bee,
Oh akong Allah! Akong Amo ug akong Ginoo!

أَتُرَاكَ مُعَذِّبِي بِنَارِكَ بَعْدَ تَوْحِيدِكَ
Atu-raaka mu’ad-dibi binarika ba’da taw-hidik.
Mahimo ba Nimo nga masud-ong sa Imong kaugalingon nga ako magaantos sa Imong kalayo human nga ako nagpamatuod sa Imong pagkausa

وَبَعْدَ مَا انْطَوَى عَلَيْهِ قَلْبِي مِن مَّعْرِفَتِكَ
Wa ba’da man tawa alayhi qalbi mim ma’rifatik,
Ug human sa kasayoran Kanimo nga ang akong kasing-kasing nisagop

وَلَهِجَ بِهِ لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ
Wa lahija behi lesaa-ni min dik-rik,
ug human nga ang akong dila nilitok Kanimo sa kanunay

وَاعْتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِنْ حُبِّكَ
Wa ‘a- taqadahu dhamiri min hob-bik,
ug ang paghigugma Kanimo nga diin ang akong hunahuna mipilit?

وَبَعْدَ صِدْقِ اعْتِرَافِي وَدُعَائِي خَاضِعاً لِّرُبُوبِيَّتِكَ
Wa ba’da sid-qi-ti-raa-fi wa do’aa-ee khaa-dhi-al-li robubiy-yatik,
Pagkahuman sa mabug-os kong pagkumpisal ug sa mabug-os kong pag-ampo mipaubos sa Imong pagka-Ginoo?

هَيْهَاتَ أَنتَ أَكْرَمُ مِنْ أَن تُضَيِّعَ مَن رَّبَّيْتَهُ
Hay-haat! Anta ak-ramu min an to-dhay-yi-a mar-rab-baytah
Ikaw ang pinakamanggihatagon sa dili pagsalikway niadtong kinsa Imong giamuma

أَوْ تُبْعِدَ مَنْ أَدْنَيْتَهُ
Au toba-eda man adnaytah,
o pagwagtang Mo si kinsa Imong gidala nga mahiduol

أَوْ تُشَرِّدَ مَنْ آوَيْتَهُ
Au toshar-rida man aa-wai-tah,
o pagpalayas (Mo) si kinsa Imong gitagaan ug pinoy-anan

أَوْ تُسْلِّمَ إِلىَ الْبلاءِ مَن كَفَيْتَهُ وَرَحِمْتَهُ
Au tosal-lima ilal balaa-e man kafay-tahu wa rahim-tah,
o pagbiya didto sa kalisdanan si kinsa Imong gilingkawas ug gitagaan sa kalooy

وَلَيْتَ شِعْرِي يَا سَيِّدِي وَإِلَهِي وَمَوْلاي
Wa layta she-ri yaa say-yidi wa ilahi wa mau-lai,
Oh akong Amo, akong Ginoo! Ug akong Tagapanalipod

أَتُسَلِّطُ النَّارَ عَلَى وُجُوهٍ خَرَّتْ لِعَظَمَتِكَ سَاجِدَةً
Atusal-liton-naara ‘ala wojuhin khar-rat le adha-matika saajidah,
Nanghinaut ako nga makahibalo ako kung Ikaw mohatag sa Impiyerno:Sa mga dagway nga mihapa sa Imong kadako

وَّعَلَى أَلْسُنٍ نَّطَقَتْ بِتَوْحِيدِكَ صَادِقَةً وَّبِشُكْرِكَ مَادِحَةً
Wa ala al-sonin nataqat be-tauhi-deka saa-diqataw-wa  beshokrika maadihah,
sa mga dila nga kinasingkasing militok sa Imong pagkausa ug mihatag sa pagpasalamat Kanimo pinaagi sa pagdayeg Kanimo

وَّعَلَى قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِإِلَهِيَّتِكَ مُحَقِّقَةً
Wa ‘ala  qolubin e’tarafat be ilaa hiy-yatika mohaq-qiqah,
sa mga kasing-kasing miila sa Imong pagka-Ginoo pinaagi sa panghimatuod

وَّعَلَى ضَمَائِرَ حَوَتْ مِنَ الْعِلْمِ بِكَ حَتَّى صَارَتْ خَاشِعَةً
Wa ‘ala damaa-ira hawat minal ilmi beka hat-ta saa-rat khaashi’ah,
sa mga utok nga nagbaton sa kinaadman hangtod nga sila nahimong mapahiubsanon

وَّعَلَى جَواِرحَ سَعَتْ إِلَى أَوْطَانِ تَعَبُّدِكَ طَائِعَةً وَّأَشَارَتْ بِاسْتِغْفَارِكَ مُذْعِنَةً
Wa ‘ala jawariha sa’at ila au-taa-ne ta-ab-bodika taa-ia-atan wa ashaarat bis-tigh faa-rika modh-inah,
sa mga parte sa kalawasan nga nagpadulong sa mga dapit sa Imong alampoanan aron sa pagsugot ug pagtawag diha sa Imong kapasayloanan.  

مَّا هَكَذَا الظَّنُّ بِكَ وَلا أُخْبِرْنَا بِفَضْلِكَ عَنكَ
Ma haa-ka-dad-dhan-no beka wa-laa okh-bir-naa be Fadhlika ‘anka,
Walay niana nga panglantaw mahitungod Kanimo o nadungog gikan sa Imong pagkamanggihatagon.  
يَا كَرِيمُ، يَا رَبِّ
Yaa Karimo yaa Rabb!
Oh nga Labing Manggihatagon! Oh akong Ginoo!  


وَأَنتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عَن قَلِيلٍ مِّن بَلاءِ الدُّنْيَا وَعُقُوبَاتِهَا،
Wa anta ta’lamu da’fee an qalilim min balaa-id donya wa oqu-baatiha,
Ikaw nga nasayod sa akong kahuyang nga makasugakod lamang sa gamay nga kalisod niining kalibutan, sa iyang mga silot  

وَمَا يَجْرِي فِيهَا مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَى أَهْلِهَا
Wa ma yaj’ri fiha minal-makaarihi ‘ala ahliha,
ug sa mga kalisdanan nga midangat sa iyang mga nanimoyo,  

عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بَلاءٌ وَّمَكْرُوهٌ، قَلِيلٌ مَّكْثُهُ، يَسِيرٌ بَقَاؤُهُ، قَصِيرٌ مُّدَّتُهُ
Ala’ an-na daa-lika balaa-ow wa mak-ru-hon. Qalilom-mak-thohu, yasirom baqaa-ohu, qasi-rom mod-datoh,
Samtang kining kapaitan ug kalisod nga magpabilin sa hamubo nga panahon.  

فَكَيْفَ احْتِمَاِلي لِبَلاءِ الآخِرَةِ وَجَلِيلِ وُقُوعِ الْمَكَارِهِ فِيهَا!
Fa-kayfah-timaa-li le-balaa-il Aa-khira-ti wa jalili woqu-il makaa-rihi fiha,
Unsaon man nako pagsagubang sa kalisod sa laing kalibotan ug ang mapait nga pagsulay nga mahitabo didto?  

وَهُوَ بَلاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ، وَيَدُومُ مَقَامُهُ، وَلا يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ
Wa huwa balaa-on tatulo mod-datuhu, wa yadumo maqamuhu, wa-la yo-khaf-fafu ‘an ah-lih
Tungod kay kining kasakit nga diin taas ang gidugayon, ang kahimtang malisod ug ang mga magaantos wala gitagaan nga makapahulay.  

لأَنَّهُ لا يَكُونُ إِلاَّ عَنْ غَضَبِكَ وَانتِقَامِكَ وَسَخَطِكَ
Le-an-nahu laa yakuno il-la an gha-dhabik, wan tiqamika wa sakhatik,
Kay kini nahitabo tungod sa Imong kaligutgot, sa Imong panimalos ug sa Imong kasuko,  

وَهَذَا مَا لا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ
Wa haa-daa ma la taqumo lahus-samawato wal-ardo,
Kang kansang dili mahimong makapugong ang kalangitan ug yuta.

يَا سَيِّدِي فَكَيْفَ بِي
Yaa say-yidi! Fakayfa liy...
Oh akong Amo! Unsaon man nako pagsagubang?

وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ
Wa ana ab-do kad-dha-ee fod-dalilol haqirol mis-kinol mos-takin,
Tungod kay ako Imong ulipon nga mahuyang, ubos, alaot, kabus ug makalolooy.

يَا إِلَهِي وَرَبِّي وَسَيِّدِي وَمَوْلاي
Yaa ilahi wa rab-bee wa say-yidi wa mau-lai,
Akong Ginoo! Akong Diyos! Akong Amo! Akong Tagapanalipod!

لأَيِّ الأُمُورِ إِلَيْكَ أَشْكُو
Le ay-yil omuri elayka ash-ku?
Sa unsa man nga mga butang nga ako moreklamo Kanimo,

وَلِمَا مِنْهَا أَضِجُّ وَأَبْكِي
Wa lima minha adhij-ju wa ab-ki.
ug asa man sa ilaa nga ako mohilak ug maguol?

لأَلِيمِ الْعَذَابِ وَشِدَّتِهِ!
Le-alimil adaa-be wa shid-datih?
Tungod ba sa mapait nga silot ug sobra nga kasakit niini? O sa gidugayon sa kalisod ug sobra nga kasakit niini?

أَمْ لِطُولِ الْبَلاءِ وَمُدَّتِهِ!
Am litu-lil balaa-iy wa mod-datih
O sa gidugayon sa kalisod ug sobra nga kasakit niini?

فَلَئِن صَيَّرْتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ أَعْدَائِكَ
Fa-la-in say-yar-tani lil-oqubaa-ti ma-a, a'daa-ik
Kung Imo akong ipadala ngadto sa silot nga diin kauban sa Imong mga kaaway,

وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِ بَلائِكَ
Wa jama’ta bayni wa bayna ahli balaa-ik
ipunon Mo ako kauban sa mga tawo nga Imong gisakit

وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ
Wa far-raqta bay-ni wa bay-na ahib-baa-ika wa au-li-ya-ik
ug gipahilayo ako gikan niadtong mga tawo kinsa nahigugma Kanimo ug niadtong nidayeg Kanimo.
فَهَبْنِي يَا إِلَهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلاي وَرَبِّي صَبَرْتُ عَلَى عَذَابِكَ،
Fa hab-ni ya ila’hee wa say-yidi wa mawlaaya wa rab-bee, Sabartu ala adaa-bik Pananglitan, 
akong Ginoo! akong Amo! ug akong Tagapanalipod!Nga mahimo nakong masugakod ang Imong silot  

فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ
Fakayfa asbiru ala fira’qik ?!
apan unsaon man nako ang pag-agwanta sa pagbulag gikan Kanimo?

وَهَبْنِي صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ،
Wa hab-ni sabar-tu 'ala har-ri naarik,
Ug pananglitan nga akong masugakod sa kainit sa Imong Impiyerno.

فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى كَرَامَتِكَ
Fakayfa as-biru anin-nadhari ila karaamatik?
Unsaon man nako pagsagubang nga dili mohangad sa Imong pagkamanggihatagon?

أَمْ كَيْفَ أَسْكُنُ فِي النَّارِ وَرَجَائِي عَفْوُكَ
Am kayfa askunu fin-naa-re, wa raja-iy af-wok?
O unsaon man nako pagpuyo sa Impiyerno samtang ang akong paglaum naa sa Imong pagpasaylo?

فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلاي أُقْسِمُ صَادِقاً، لَئِن تَرَكْتَنِي نَاطِقاً
Fabi-iz zatika ya say-yidi wa maw-laay,Oqsimu saa-diqal-la-in taral-tani naa-tiqa,
Tungod niini, pinaagi sa Imong gahum, akong Amo ug akong Tagapanalipod, tim-os akong manumpa,kung Imo akong biyaan sa pagpamulong,

لأَضِجَّنَّ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا ضَجِيجَ الآمِلِينَ
La adhiz jan-na ilayka bayna ah-liha zajijal aamilin
magbangutang ako diha Kanimo taliwala sa mga tawo sa Impiyerno sa usa ka pagbangutang nga naglaum;

وَلأَصْرُخَنَّ إِلَيكَ صُرَاخَ المُسْتَصْرِخِينَ
Wa la-asru-khan-na ilayka soraa-khal mos-tas- rikhin
Mohilak ako Kanimo sa usa ka hilak niadtong nagahilak nga nangayo ug panabang;

وَلأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الفَاقِدِينَ
Wa la-ab-kiyan-na alayka bo-kaa-al faaqidin
Magbakho ako Kanimo sa usa ka pagbakho niadtong biniyaan;

وَلأُنَادِيَنَّكَ أَيْنَ كُنتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ
Wa la-ona diyan-naka ay-na kon-ta yaa waliy-yal mo-minin
Ug ako Ikaw nga pagatawgon, asa man Ikaw nga Tigpangabaga sa mga magtotoo,

يَا غَايَةَ آمَاِل العَارِفِينَ
Yaa ghaayata aa-maalil Aa-rifiin!
Oh Tumong sa naglaum sa mga nakahibalo Kanimo,

يَا غِيَاثَ المُسْتَغِيثِينَ
Yaa ghiyaa-thal mos-taghi-thin
Oh Tabang niadtong nangita ug tabang,

يَا حَبِيبَ قُلُوبِ الصَّادِقِينَ
Yaa habiba qolubis-saadiqin
Oh Amigo sa mga kasing-kasing nga matinooron ug

وَيَا إِلَهَ العَالَمِينَ
Wa yaa ilaa-hal aalamin
Oh Ginoo sa mga lomolopyo sa yuta!

أَفَتُرَاكَ، سُبْحَانَكَ يَا إِلَهِي وَبِحَمْدِكَ، تَسْمَعُ فِيهَا صَوْتَ عَبْدٍ مُّسْلِمٍ
Afaturaa-ka sob-haa-naka yaa ilaa-hiy, wa bihamdika tas-ma-o fiha sauta ab-dim-moslimin Mahimo ba Nimo nga makita sa Imong kaugalingon– Ang Himaya maanaa Kanimo Akong Ginoo ug Kanimo ang pagdayeg – nadungog diha sa Impiyerno ang tingog sa usa ka ulipon nga mitugyan sa iyang kaugalingon Kanimo,

سُجِنَ فِيهَا بِمُخَالَفَتِهِ
Sojina fiha be-mokha lafatih
nabilanggo didto tungod sa iyang pagsupak,

وَذَاقَ طَعْمَ عَذَابِهَا بِمَعْصِيَتِهِ
Wa dhaa-qa ta’ma adhaa biha be-ma’si yatih
mitilaw sa kalami sa iyang silot tungod sa iyang kasal-anan,

وَحُبِسَ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا بِجُرْمِهِ وَجَرِيرَتِهِ
Wa hobisa bayna at-baa-qiha bijor mihi wa jariratih
ug gigapos didto sa iyang mga katupong tungod sa iyang sala ug kalapasan,

وَهُوَ يَضِجُّ إلَيْكَ ضَجِيجَ مُؤَمِّلٍ لِّرَحْمَتِكَ
Wa huwa yadhij-ju ilayka dhajija muam-milil-lirah matik
samtang siya nagbangutang Kanimo sama sa pagbangutang nga naglaum sa Imong kalooy,

وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْحِيدِكَ
Wa yonaa-deeka be-lisaa-ni ahli-tawhidik
nagtawag Kanimo inubanan sa dila niadtong nagpahayag sa Imong pagkausa

وَيَتَوَسَّلُ إلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ
Wa yatawas-salu ilayka be robu biy-yatik
ug nangaliya Kanimo pinaagi sa Imong pagka-Ginoo!

يَا مَوْلاي فَكَيْفَ يَبقَى فِي الْعَذَابِ وَهُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ
Yaa mawlaay! Fa-kayfa yabqaa fil adaab, wa huwa yar-ju ma salafa min hilmik?
Akong Tagapanalipod, unsaon man nga siya magpabilin sa kastigo, samtang siya naglaum sa Imong milabay nga pagpasaylo?

أَمْ كَيْفَ تُؤْلِمُهُ النَّارُ وَهُوَ يَامَلُ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ
Am kayfa tu-limuhun-naru wa huwa ya-malu fadhlaka wa rah-mataka
O unsaon man sa kalayo nga masakitan siya samtang naglaum siya sa Imong pagkamanggihatagon ug pagkamaloloy-on?

أَمْ كَيْفَ يُحْرِقُهُ لَهِيبُهَا وَأَنتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَى مَكَانَهُ
Am kayfa yoh-riquhu lahibuha wa anta tas-ma-o sau-tahu, wa  tara makaa-nah
O unsaon man sa pagsunog sa kalayo sa iyaa, samtang Imong nadungog ang iyang tingog ug nakita ang iyang dapit?

أَمْ كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُهَا وَأَنتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ
Am kayfa yash-tamilu a’layhi zafiruha wa anta ta’lamu dha’fah
O unsaon man nga moabot kaniya ang pagdangoy-ngoy, samtang Imong nahibal-an ang iyang kahuyang?

أَمْ كَيْفَ يَتَقَلْقَلُ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا وَأَنتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ
Am kayfa yataqal-qalu bayna at-baa-qiha, wa anta ta’lamu sid-qah?
O unsaon man nga siya matay-og taliwala sa iyang mga katupong, samtang nahibalo Ikaw sa iyang pagkamatinud-anon?

أَمْ كَيْفَ تَزْجُرُهُ زَبَانِيَتُهَا وَهُوَ يُنَادِيكَ يَا رَبَّهُ
Am kayfa taz-juruhu zabaa-niy-yatuha wa huwa yuna’dika yaa rab-bah?
O unsaon man sa iyang mga magbalantay pagkastigo kaniya samtang nagtawag siya Kanimo, “Oh Ginoo”?

أَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ فِي عِتْقِهِ مِنْهَا فَتَتْرُكُهُ فِيهَا
Am kayfa yar-ju fadh-laka fi it-qihi minha, fatat rukuhu fiha?
O unsaon man siya nga adunay paglaum sa Imong pagkamanggihatagon nga buhian siya gikan niini, samtang Imo siyang gibiyaan niini?

هَيهَاتَ مَا ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ
Hay-haat! Maa daa-likad dhan-no-bik!
Halayo ra kini Kanimo! Dili damhon nga kini Imong pagabuhanon,

وَلا الْمَعْرُوفُ مِن فَضْلِكَ
Wa-lal ma’rufo min fadhlik
o mao kini ang naila sa Imong pagkamanggihatagon,

وَلا مُشْبِهٌ لِمَا عَامَلْتَ بِهِ الْمُوَحِّدِينَ مِنْ بِرِّكَ وَإِحْسَانِكَ
Wa-laa mosh-bihol lima aa’mal-ta bihil muwah-hidi-na mim bir-rika - wa ih-saa-nik
o kini susama sa kaayuhan ug kalooy nga Imong gipakita niadtong mipahayag sa Imong pagkausa.  

فَبِالْيَقِينِ أَقْطَعُ لَوْلا مَا حَكَمْتَ بِهِ مِن تَعْذِيبِ جَاحِدِيكَ
Fa bil yaqini aq-ta-o laula ma hakam-ta bihi min ta-dibi jaahidik.
Tungod niini akong ipahayag inubanan sa kaseguruhan nga kung dili lang sa Imong kamanduan mahitungod sa pagkastigo sa dili motoo Kanimo,  

وَقَضَيْتَ بِهِ مِنْ إِخْلاَدِ مُعَانِدِيكَ
Wa qa-dhayta bihi min ikh-laadi mu-aa-nidik
ug unsa kadtong Imong gisugo mahitungod sa walay katapusang pinoy-anan niadtong misupak,

لَجَعَلْتَ النَّارَ كُلَّهَا بَرْداً وَّسَلاَماً،
Laja'l-tan-nara kul-laha bar-daw-wa salama
Imo untang himuon ang kalayo nga bugnaw ug malinaw,

وَمَا كَانَ لأَحَدٍ فِيهَا مَقَرّاً وَّلا مُقَاماً
Wa ma kana li-ahadin feeha maqar-raw-wa-la muqama
ug walay dapit niini para sa matag-usa, permanente man o temporaryo.

لَّكِنَّكَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ أَقْسَمْتَ أَنْ تَمْلأَهَا مِنَ الْكَافِرِينَ،
Laa-kin-naka taqad-dasat as-mauka aq sam-ta an tam-la-ahaa minal kaa-firin
Apan, Ikaw – balaanon ang Imong mga Ngalan – nanumpa Ikaw nga Imo kining pun-on sa mga dili motoo,

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
Minal jin-nati wan-naasi aj-ma’in
mga inkanto man o mga tawo,

وَأَن تُخَلِّدَ فِيهَا الْمُعَانِدِينَ
Wa-an tukhal-lida fihal mu-aa-nidin
ug Imong ibutang didto kadtong matig-a nga masinupakon hangtod sa kahangturan

وَأَنتَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ قُلْتَ مُبْتَدَئاً، وَّتَطَوَّلْتَ بِالإِنْعَامِ مُتَكَرِّماً:
Wa anta jal-la thana-uka qol-ta mob-tadi-an, wa tataw-wal-ta bil-in-aa-mi motakar-rima
Ug Ikaw – harianon ang Imong pagdalayeg – nagasulti Ikaw sa sinugdan ug pinaagi sa Imong pagkamanggihatagon gipalad ang Imong mga panalangin,

"أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ"
Afaman kaa-na mo-minan kaman   kaa-na faa-siqal-la yas-tawun
Kadtong usa ka magtotoo susama ba siya niadtong makasasala? Sila dili kapareha.

إِلَهِي وَسَيِّدِي فَأَسْألُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَّرْتَهَا
Elaa-hi wa say-yidi fa-as-aluka bil qod-ratil-latee qad-dartaha
Akong Ginoo ug akong Amo! Mangayupo ako Kanimo pinaagi sa gahum nga Imong gipatuman

وَبِالْقَضِيَّةِ الَّتِي حَتَمْتَهَا وَحَكَمْتَهَا وَغَلَبْتَ مَنْ عَلَيْهِ أَجْرَيْتَهَا
Wa bil-qadhi-yatil la-tee hatam-taha wa hakam-taha, wa ghalabta man alayhi ajray-taha
ug pinaagi sa Imong langitnong kamanduan nga diin Imong gihimong gikinahanglan,nagdumala ug nagpatigbabaw niadtong Imong gipahamtangan siya sa Imong gahum,  

أَن تَهَبَ لِي، فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ، وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ
An ta-haba lee fi haa-dihil laylati, wa fi haa-dihis saa’ah
nga unta pasayloon Mo ako niining kagabhion ug niining orasa  

كُلَّ جُرْمٍ أَجْرَمْتُهُ
Kol-la jor-min aj-ramtoh
sa tanang kalapasan nga akong nabuhat, ug tanang sala nga akong gihimo,  

وَكُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ
Wa kol-la dam-bin ad-nab-toh
ug tanang sala nga akong gihimo,  

وَكُلَّ قَبِيحٍ أَسْرَرْتُهُ
Wa kol-la qabihin as-rar-toh
ug tanang malaw-ay nga butang nga akong gitago,  

وَكُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ،
Wa kol-la jah-lin amil-toh
ug tanang kabuang nga akong gihimo  

كَتَمْتُهُ أَوْ أَعْلَنتُهُ،
Katam-tuhuo aw a’lan-toh
– bisan kong kini akong gitago o gipahibalo,  

أَخفَيْتُهُ أَوْ أَظْهَرْتُهُ
Akh-faytuhuo aw ad-har-toh
bisan kong kini akong gipahipi o gipakita  

وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الكَاتِبِينَ
Wa kol-la say-yi-atin amar-ta be-ith batihal kiramal-kaa-tibin
ug tanang dautang binuhatan nga Imong gisugo sa Balaang mga Magsusulat nga isulat,

الَّذِينَ وَكَّلْتَهُم بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي
Al-la-deena wak-kal tahum be-hif-dhi ma yakunu min-ni
niadtong Imong gipili sa pagbantay sa unsa man nga motumang kanako

وَجَعَلْتَهُمْ شُهُوداً عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي،
Wa ja-al tahum shohudan a’lay-ya ma’-a jawa-rihi
ug gihimo Mo sila nga mga saksi sa akoa,kauban sa mga parte sa akong kalawasan.

وَكُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِن وَّرَائِهِمْ،
Wa konta antar-raqiba alay-ya miw-waraa-ihim
Ug Ikaw sa Imong kaugalingon ang Magbalantay kanako gikan sa ilang likoran,

وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِي عَنْهُمْ،
Wash-shaa-hida lima khafiya an-hom
ug saksi niadtong nakatago gikan sa ilaa,

وَبِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَهُ،
Wa be-rahmatika akh-faytah
apan tungod sa Imong kalooy Imong gitago kadto

وَبفَضْلِكَ سَتَرْتَهُ
Wa be fadhlika satar-tah
ug pinaagi sa Imong pagkamanggihatagon Imong gitabunan kini.

وَأَن تُوَفِّرَ حَظِّي مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُهُ،
Wa antu-waf-fira had-dhi min kol-li khayrin anzal-tah
Ug mangaliya ako Kanimo nga unta Imo akong tagaan ug daghang kaayuhan sa Imong gipakanaog,

أَوْ إِحْسَانٍ تُفْضِلُهُ
Au ihsaa-nin fad-dhal-tah
ug maayong mga binuhatan nga Imong gitabang, kalooy nga Imong gipakaylap,

أَوْ بِرٍّ تَنْشِرُهُ،
Au bir-rin nashar-tah
kalooy nga Imong gipakaylap,

أَوْ رِزْقٍ تَبْسُطُهُ
Au  rizqin basat-tah
panalangin sa kinabuhi nga Imong gipakatap,

أَوْ ذَنْبٍ تَغْفِرُهُ
Au dam-bin tagh- firoh
mga kasal-anan  nga Imong pasayloon

أَوْ خَطَأٍ تَسْتُرُهُ
Au khata-in tas-toroh
ug kasaypanan nga Imong gitabunan.

يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ
Yaa Ra-be! Yaa Ra-be! Yaa Rabb!
Akong Ginoo! Akong Ginoo! Akong Ginoo!

يَا إِلَهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلاي وَمَاِلكَ رِقِّي
Yaa Elaa-hee wa say-yidi wa maw-laa-ya wa maa-lika riq-qi
Akong Ginoo! Akong Amo! Akong Tagapagpanalipod! Tag-iya sa Akong Kinabuhi!

يَا مَنْ بِيَدِهِ نَاصِيَتِي
Yaa mam biyadihi naa-siyati
Oh Kaniya kang kansang ang akong agtang naa sa Iyaang mga kamot!

يَا عَلِيماً بِضُرِّي وَمَسْكَنَتِي
Yaa alimam be-dhor-ri wa mas-kanati
Oh Kaniya kinsa nasayod sa akong kalisdanan ug pagkaalaot!

يَا خَبِيراً بِفَقْرِي وَفَاقَتِي
Yaa khabiram be-faq-ri wa faaqati
Oh Kaniya kinsa nahibalo sa akong pagkakabos ug akong kawad-on!

يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ
Yaa Ra-be! Yaa Ra-be! Yaa Rabb!
Akong Ginoo! Akong Ginoo! Akong Ginoo!

أَسْألُكَ بِحَقِّكَ وَقُدْسِكَ
As-aluka be-haq-qika wa qod-sik
Nangayupo ako Kanimo sa Imong Pagkamatuod, sa Imong Pagkabalaan,

وَأَعْظَمِ صِفَاتِكَ وَأَسْمَائِكَ
Wa a-dha-me sifaa-tika wa as-maa-ik
sa kadako sa Imong mga Hiyas ug mga Ngalan,

أن تَجْعَلَ أَوْقَاتِي فِي اللَّيلِ وَالنَّهَارِ بِذِكْرِكَ مَعْمُورَةً،
An taj-ala au-qaa-ti fil-layli wan-nahaari, be-dik-rika ma’murah
nga unta himuon Nimo ang akong mga oras sa gabii ug adlaw nga okupado sa Imong paghinumdum,
وَبِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً،
Wa be-khid-matika maw-sulah
ug pag-alagad Kanimo sa kanunay ug ang akong mga gibuhat madawat Kanimo,

وَّأَعْمَاِلي عِنْدَكَ مَقْبُولَةً،
Wa a-maali indaka maq-bulah
ug ang akong mga gibuhat madawat Kanimo,

حَتَّى تَكُونَ أَعْمَاِلي وَأَوْرَادِي كُلُّهَا وِرْداً وَّاحِداً،
Hat-ta takuna a-maali  wa au-raa’di kol-luha wir-daw waa-hidan
aron ang akong mga gibuhat ug kabobot-on mahimo ang tanan nga usa ka kabobot-on,

وَّحَاِلي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَداً
Wa haa’li fi khid-matika sar-mada
ug ang akong pagaatimanon sa Imong pag-alagad sa walay katapusan.  

يَا سَيِّدِي، يَا مَنْ عَلَيْهِ مُعَوَّلِي
Yaa Say-yidi! Yaa  man ilayhi mu-aw-wali
Oh Akong Amo! Oh Kaniya nga kinsa ako mosalig!

يَا مَنْ إلَيْهِ شَكَوْتُ أَحْوَاِلي
Yaa man ilayhi shakawtu ah-waali
Oh Kaniya nga kinsa ako moreklamo mahitungod sa akong mga kahimtang!

يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ
Yaa Ra-be! Yaa Ra-be! Yaa Rabb!
Akong Ginoo! Akong Ginoo! Akong Ginoo!

قَوِّ عَلَى خِدْمَتِكَ جَوَارِحِي
Qaw-wi alaa khid-matika jawarihi
Tagai ug kusog ang mga parte sa akong kalawasan aron sa pag-alagad Kanimo,

وَاشْدُدْ عَلىَ الْعَزِيمَةِ جَوَانِحِي
Wash-dud alal adhimati jawanihi
Lig-una ang akong mga gusok

وَهَبْ لِي الْجِدَّ فِي خَشْيَتِكَ
Wa hab liyal-jid-da fi khash-yatik
ug tagai ako ug dakong tinguha sa akong kahadlok Kanimo

وَالدَّوَامَ فِي الإتِّصَاِل بِخِدْمَتِكَ
Wad-dawaama fil-itisaa-li bikhid-matik
ug mapadayonon ako sa kanunay nga mag-alagad Kanimo,

حَتَّى أَسْرَحَ إِلَيكَ فِي مَيَادِينِ السَّابِقِينَ
Hat-ta as-raha ilayka fi maya-dinis saa-beqiin
aron unya ako magalihok nga sayon padulong Kanimo diha sa mga natad sa panggubatan sa nakauna,
وَأُسْرِعَ إلَيْكَ فِي الْمبُادِرِينَ
Wa osri-a ilayka fil muba-diriin
Ug nagdali Kanimo taliwala sa mga bantogan,

وَأَشْتَاقَ إلىَ قُرْبِكَ فِي الْمُشْتَاقِينَ
Wa ash-taa-qa ila qorbika fil mosh-taaqin
ug naninguha pag-ayo nga mahiduol Kanimo taliwala niadtong naninguha pag-ayo nga mahiduol Kanimo

وَأَدْنُوَ مِنْكَ دُنُوَّ الْمُخْلِصِينَ
Wa ad-nua minka donu-wal mokh-lisin nga kinsa matinuoron ug matinguhaon nga molihok nga mahiduol Kanimo

وَأَخَافَكَ مَخَافَةَ الْمُوقِنِينَ
Wa akhaa-faka makhaa-fatal muqinin
uban sa pagpaduol sa usa ka matinuoron,nahadlok Kanimo inubanan sa kahadlok niadtong adunay kaseguruhan

وَأَجْتَمِعَ فِي جِوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمنِينَ
Wa aj-tamia fi jiwaa-rika ma-al mo-minin
ug miipon kauban sa mga magtotoo sa Imong presensiya.

اللَّهُمَّ وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوٍء فَأَرِدْهُ
Al-lahum-ma wa man araa-dani be-su-in fa-arid-ho
Oh Ginoo, Si kinsa kadtong naninguha ug dautan para kanako – ibalik kini ngadto kaniya!

وَمَن كَادَنِي فَكِدْهُ
Wa man kaa-dani fa-kid-ho
Ug si kinsa kadtong molimbong kanako – limbongi siya!

وَاجْعَلْنِي مِنْ أَحَسَنِ عَبِيدِكَ نَصِيباً عِنْدَكَ
Waj alni min ahsani abidika nasiban indak
Ug himoa ako nga isa niadtong pinakamaayo sa Imong mga ulipon,

وَأَقْرَبِهِم مَّنْزِلَةً مِّنْكَ
Wa aq-rabihim manzilatam mink
ang pinakaduol sa ilaa sa rangko Kanimo

وَأَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَّديْكَ
Wa akhas-sihim zul-fatal-ladayk
ug ang pinakapinili sa ilaa nga duol Kanimo.

فَإِنَّهُ لا يُنَالُ ذَلِكَ إِلاَّ بِفَضْلِكَ
Fa-in nahu laa yuna-lu daa-lika il-la be-fadh-lik
Tungod kay kana dili mahimong maabot gawas pinaagi sa Imong pagkamanggihatagon.

وَجُدْ لِي بِجُودِكَ
Wa jod lee be-judik
Tagai ako sa pagkamanggihatagon pinaagi sa Imong kahaluag ug kasing-kasing,

وَاعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ
Wa-tif alay-ya be-maj-dik
Kaloy-i ako pinaagi sa Imong Himaya, ug panalipdi ako pinaagi sa Imong kalooy!

وَاحْفَظْنِي بِرَحْمَتِكَ
Wah-fadh-ni be-rah-matik
ug panalipdi ako pinaagi sa Imong kalooy!

وَاجْعَل لِّسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجاً
Waj al-lisaani be-dik-rika lahija
Himoa nga ang akong dila magahinumdum Kanimo nga walay paghunong

وَّقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّماً
Wa qalbi be-hob-bika motay-yama
ug ang akong kasing-kasing mabihag pinaagi sa paghigugma Kanimo!

وَّمُنَّ عَلَيَّ بِحُسْنِ إِجَابَتِكَ
Wa mon-na alay-ya be-hus-ni ejaa-batik
Mabination unta Ikaw kanako pinaagi sa maayong pagtubag kanako,

وَأَقِلْنِي عَثْرَتِي
Wa aqil-ni ath-rati
pasayloa ako sa akong mga pagkahisukamod

وَاغْفِرْ زَلَّتِي
Wagh-fir zal-lati
ug pasayloa ako sa akong mga kasaypanan!

فَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَى عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ
Fa in-naka qa-dhayta alaa iybaa-dika be- iybaadatik
Tungod kay Imong gisugo sa Imong mga ulipon ang pag-ampo Kanimo,

وَأَمَرْتَهُم بِدُعَائِكَ
Wa amar tahom be-doaa-ik,
gimanduan Mo sila nga mangaliya Kanimo,

وَضَمِنتَ لَهُمُ الإِجَابَةَ
Wa dhaminta lahumul iy-jaa-bah
ug Imo silang gipasaligan nga tubagon.

فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي
Fa ilayka yaa rab-be nasabtu wajhi Tungod niini 
Oh Ginoo! Akong gihangad ang akong nawong ngadto Kanimo,

وَإلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدتُّ يَدِي
Wa ilayka ya rab-be madad-tu yadiy
Ug Oh Ginoo! Akong gipataas ang akong mga kamot ngadto Kanimo,

فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي
Fa-be-iz-zatikas tajib lee doaa-iy
ug pinaagi sa Imong gahum dawata ang akong pangaliya,

وَبَلِّغْنِي مُنَاي
Wa bal-lighni mo-naay
ug makab-ot unta ang akong mga gipaninguha!

وَلا تَقْطَعْ مِن فَضْلِكَ رَجَائِي
Wa-laa taq-ta min fadh-lika rajaa-iy
Ayaw buhata, kung kadto nga makapahimoot Kanimo, maputol ang akong mga tinguha,

وَاكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالإِنْسِ مِنْ أَعْدَائِي
Wak-fini shar-ral-jin-ni wal in-si min a’daa-iy
ug panalipdi ako gikan sa kadaot sa akong mga kaaway,sa mga ingkanto ug mga tawo.

يَا سَرِيعَ الرِّضَا
Yaa saree ar-ridha!
Oh Siya, si kinsa ang kalipay dali ra nga mahiabot!

اغْفِرْ لِمَن لا يَمْلِكُ إِلاَّ الدُّعَاءَ
Igh-fir liman-la yam-liku il-lad-do-aa!
Pasayloa siya si kinsa wala nanag-iya (ug butang) gawas sa panalangin,

فَإِنَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا تَشَاءُ
Fa-in-naka fa-aa-lon lima tashaa,
Sa pagkatinuod, Imong buhaton kadtong makapahimuot Kanimo.

يَا مَنْ اسْمُهُ دَوَاءٌ
Yaa manis muhu dawaa!
Oh Siya, si kinsa ang Iyang Ngalan nga Makaayo,

وَذِكْرُهُ شِفَاءٌ
Wa dik-ruhu shifaa!
si kinsa ang paghinumdum sa Iyaa ikatambal

وَطَاعَتُهُ غِنًى
Wa taa-atuhu ghinaa!
ug ang pagsunod sa Iyaa bahandi!

ارْحَم مَّن رَّأْسُ مَاِلهِ الرَّجَاءُ
Er-ham man ra-so maalihir rajaa
Kaloy-i kadtong iyang pohunan nga mao lamang ang paglaum

وَسِلاَحُهُ الْبُكَاءُ
Wa silaa-huhol bokaa!
ug iyang hinagiban mao lamang ang mga luha!

يَا سَاِبغَ النِعَمِ
Yaa saa-bighan ne-am!
Oh Siya nga naghatag ug daghang mga panalangin!

يَا دَافِعَ النِقَمِ
Yaa daa-fi-an niqam!
Oh Mopugong sa mga kalisdanan!

يَا نُورَ الْمُسْتَوْحِشِينَ فِي الظُّلَمِ
Yaa nural mostaw-hishina fid-dholam
Oh Kahayag niadtong nag-inosara sa kangitngitan!

يَا عَالِماً لا يُعَلَّمُ
Yaa aalimal laa yu-al-lam!
Oh nga Nakahibalo kinsa wala gayod tudloi!

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ
Sal-li ala Mohammadin wa aali Mohammad
Panalangini si Muhammad ug kabanayan ni Muhammad!

وافْعَلْ بِي مَا أَنتَ أَهْلُهُ
Waf-al bee maa anta ah-loh
Ug buhata sa akoa kadtong angayan Kanimo!

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالأَئِمَّةِ الْمَيَامِينَ مِنْ آلِهِ
Wa sal-lal-lahu ala rasulihi wal-a’im-matil mayamina min aa-lih
Ug panalanginan sa Ginoo ang Iyang Mensahero ug Balaang mga Pangulo sa Iyang kabanayan

وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً
Wa sal-lama tas-liman kathiira!
ug tagai sila sa daghang kalinaw!

No comments:

Post a Comment