Sunday, November 15, 2015

Paano isagawa ang pagsamba ng mga shiah
Unsay Buhaton Aron makasimba Kalima sa Usa ka Adlaw Azan:
Qamat:
1 Allahu Akbar

2 Allahu Akbar

3 Allahu Akbar

4 Allahu Akbar

5 Ash'hadu an laa ilaaha ill Allah

6 Ash'hadu an laa ilaaha ill Allah
7 Ash'hadu anna Mohammadur Rasulallah

8 Ash'hadu anna Mohammadur Rasulallah

9 Ash'hadu anna Aliyyun Wali'allah

10 Ash'hadu anna Aliyyun Hujjatullah
11 Hayya alas salaah
12 Hayya alas salaah
13 Hayya alal falaah
14 Hayya alal falaah
15 Hayya alaa khaeril a'mal
16 Hayya alaa khaeril a'mal
17 Allahu Akbar
18 Allahu Akbar
19 Laa ilaaha ill Allah
20 Laa ilaaha ill Allah
1 Allahu Akbar

2 Allahu Akbar

3 Ash'hadu an laa ilaaha ill Allah

4 Ash'hadu an laa ilaaha ill Allah

5 Ash'hadu anna Mohammadur Rasulallah

6 Ash'hadu anna Mohammadur Rasulallah

7 Ash'hadu anna Aliyyun Wali'allah
8 Ash'hadu anna Aliyyun Hujjatullah
9 Hayya alas salaah
10 Hayya alas salaah
11 Hayya alal falaah
12 Hayya alal falaah
13 Hayya alaa khaeril a'mal
14 Hayya alaa khaeril a'mal
15 Qad iqaamatis salaah
16 Qad iqaamatis salaah
17 Allahu Akbar
18 Allahu Akbar
19 Laa ilaaha ill Allah


Niyyah:

Mag-niyyah bago mag-Takbiratul Ihram. Dili na kinahanglan ang arabic sa niyyah, dili pod kinahanglan nga imong litukon sa imong dila. Ang importante kahibalo naka unsa nga simba ang naa sa imong hunahuna. Kung Subh or Fajr ang imong prayer, ang imong niyyah, halimbawa: Akong itindong ang Fajr prayer duha ka raka'ah wajib qurbatan ilallah.Pagkahuman nimo ug niyyah mag-Takbiratul Ihram Allahu Akbar'

Qiyam: Pabilin sa imong posisyon, walay lihok ug walay lingi-lingi samtang basahon na nimo ang musunod.


Qira'ah: Ang sugod basahon ang unang Chapter sa Balaang Qur'an Surat Alfatiha

Bismillahirrahmanirraheem
Alhamdulillahirabbil aalameen
Arrahmanirraheem
Malikiyawmiddeen
Iyyaka Na'budo wa Iyyaka Nasta'een
Ihdinassirratal Mustaqeem
Siratalladhena an'amta 'Alayhim Ghairel Maghdubi Alayhim waladdaalleen.

Surah Al-Nas:

Bismillahirrahmanirraheem
Qul audho birabbinnas
Malikinnas
Ilahinnas
minsharril washwashil khannas
Alladhe Yuwashwisho fessudoorinnas
Minaljin natiwannas
Ruku: Human ug kompleto sa ikaduha nga chapter sa Balaang Qur'an magtakbir sa dili pa muadto sa ruko, Allahu Akbar”. Ug muadto na siya sa ruku hangtud mabutang ang duha ka mga kamot sa tuhod. Kung naa na sa posisyon sa ruko, imong basahon, 
Subhana rabbiyyal Azeemi wa bihamdih.
 Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.Pagkahuman imong litukon , “Sami Allaho liman Hamida”.Unang Sajdah: Ibutang ang iyang nuo sa yuta nga mag-paubos sa atubangan sa Allah s.w.t.
Samtang gihimo ang sujud, "wajib" nga ang duha ka palad sa iyang mga kamot ug ang iyang duha ka tuhod, ug ang mga dagko nga mga kumagko sa iyang duha ka tiil madapat sa ubos. Ang basahon ang musunod: Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi.
Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.
Human ug basa sa unang Sajdah mulingkod ug sundon kung unsay nakita sa picture. Ang wala nga tiil gipatungan sa tuo nga tiil ug basahon ang, “Astaghfirullaha Rabbi wa Atubo ilayh”Ikaduhang Sajdah: Sa ikaduha nga Sajdah sundon lang kung unsay gihimo sa unang sajdah.


Tapos linkod kadyo ug mutindog. 


Samtang nagatindog basahon ang,“Bihawlillahi wa quwwatihi aqumo wa aq-ud”.


Ikaduhang Rak'ah: balikon ang kahimtang sa tindog sa unang rak'ah ug balikan ang pagbasa sa Surah Al-Fatihah, pagkahuman basahon ang sunod nga Surah sa Qur'an sama sa, “Qul huwallaho ahad...,

Qunot: Human nimo ug basa sa ikaduha nga surah sa Balaang Qur'an, mag-Takbir ug litukon ang kadhalikallaho Rabbi.

And then "Qunot" Biraha imong duha ka kamot sa imong mga kilid padulong sa atubangan sa imong nawong, mag-atubang ang duha ka palad sa taas, magdikit ang duha ka kamot ug mga kumagko. Sama sa imong makita sa picture sa ubos.,

 salawat bisan isang beses lang ug litukon ang“ Rabbana atina fiddunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar”, ug magsalawat napod.

Sa Qunot, pwede ka muhangyo sa unsay imong panginahanglan o magpasalamat sa unsay ningbot nimo. Sa qunot pwede nimong gamiton ang bisan unsang language ug pwede pod short nga arabic nga mga du'ah sa Qur'an. Ang qunot dili wajib kundili mustahab lang.

Then takbir, punta ruko, sujud sama sa unsay gihimo sa unang raka'ah.

Tashahhud:


Pag-abot nimo sa tashahhod, basahon nimo ni kung humana ka sa ikaduhang sajdah sa ikaduha nga raka'ah,

Alhamdulillah, Ashhadu an la ilaha illallaho wahdaho la sharikalah wa ash hadu anna Muhammadan abduho wa Rasuloh Allahumma salli ala Muhammad wa Aale Muhammad”.


Taslim: Litukon ang taslim nga maoy mokompleto sa simba. Kung Fajr ang imong prayer, isunod dayon ang taslim ug kompletohon ang prayer pero kung ang imong prayer Zuhr ug Asr, Maghrib ug Eisha, ayaw usa ni basaha hangtod dili pa nimo makompleto ang tanang rak'ah.

Assalamo 'Alaika ayyuhannabiyyo wa rahmatullah wa barakatuh Assalamo alaina wa ala ibadillahissalaheen. Assalamo alaikom wa rahmatullahi wa barakatuh.
Inig human nimo ug recite sa "taslim", magtakbir ka ug tulo ka beses sabay taas ang duha ka kamot, " Allaho Akbar Allaho Akbar, Allaho Akbar”.
Pagkahoman ug simba basahon dayon ang farman sa Allah s.w.t. “ Bismillahirrahmaner raheem. Innallaha wa malaikatahu Yusallona alannabi Yah Ayyuhalladhena amano sallu alaihi wa sallimo taslema”, mag salawat ka ug ingon ani ang imong isulti, “Allahumma salli ala Muhammad wa Ale Muhammad. Tatlong beses.

Mag-Tasbih human ug salawat:

Allaho Akbar 34x
Alhamdulillah 33x
ug Subhanallah 33x

Then du'ah bago salawat tapos litukon, ang ALLAAHUMMA KUN LE-WALIYYEKAL HUJJATIBNIL HASANE SALAWAATOKA A'LAYHE WA A'LAA AAABAA-EHI FEE HAAZEHIS SAA-A'TE WA FEE KULLE SAA-A'TIN WALIYYA WA HAAFEZAW WA QAA-EDAWN WA NAASERAWN WA DALEELAWN WA A'YNAN HATTAA TUSKENAHU ARZAKA TAW-A'N WA TOMATTE-A'HU FEEHAA TAWEELAA. Tapos salawat.

Note: Mao na ang sambayang sa fajr o kon duha lang ka rak'ah nga sambayang.

At-Tasbihat Al-Arba'ah:
Ang maghrib tulo ka rak'ah (tindog). Sa ikatulo ka raka'ah, pwedeng basahon ang Surah Al-Fatiha ug pwede gihapon kining musunod ang imong basahon “Subhanallahi wal hamdulillahi wa la ilaha illallaho wallaho Akbar”, tatlong beses. At tatlong beses din sa pangatlo at pang-apat na raka'ah ng Zuhr, Asr, Maghrib at Eisha. Ug sundon nalang nimo kung unsay imong gihimo sa fajir prayer.

Alang sa dugang kahibalo pangutana sa mga nakahibalo. Surah An-Nahl,ch-16,Ayat no-43 , Oh people! Ask the men of knowledge if you do not know”. Sukran and wassalam.


Angay ba Masuko sa Shia?

          
        Kung madungog gani ang word na Shia, musaka dayon ang kasuko sa ubang tawo. Ilang sirad-an ang ilang mga hunahuna ug dili maminaw. Klaro nga dili lang dinhi sa atong lugar sa siyudad sa Pagadian kundili bisan asa sa tibuok Pilipinas ug sa gawas sa nasud. Kini supak sa katudloan sa Islam, katudluan sa propeta Muhammad s.a.w, ug dili angay pasagdahan sa pagpakatag ug kadaut batok sa Shia. Karon akong i-prove kung unsay buot ipasabot sa word Shia ug tinuod ba nga si nabi Ibrahim a.s ginganlan sa Allah s.w.t nga usa sa mga Shia ni nabi Noah a.s, ug naa bay dalil nga makita ug kung naa man gani unsa man, ug tinuod ba nga sumala sa mga Sunni nga ang mga Shia daw naligaw ng landas or nahisalaag. Mga minahal nakong Brothers and Sisters, ako kining tagsa tagsaon sa pagpasabot ug maghatag ko ug mga mga pipila nga dalil gikan sa Balaang Qur'an ug hadith gikan mismo sa mga libro sa atong mga igsoong Sunni Muslim.


        Ang pulong "Shia" sa sinugdanan nagpasabot kini ug "mga tagasunod; mga kauban sa usa ka side". Tungod niani, Shia ang tanang tawo. Kay kung dili man gani siya tawo dili siya matawag nga Shia. Dapat angkonon niya nga siya Shia. Ang pag-ankon niya nga tagasunod siya dili matawag nga negative ug dili pod matawag nga positive, dili matawag nga dautan ug dili pod matawag nga maayo gawas lang kung mailhan kinsay gisunod niya nga leader. So, mahimo lamang siya nga dautan kung dautan ang iyang leader ug mahimo lamang siya nga maayo kung maayo ang iyang leader. Naay duha ka group. Una, Mahitungod sa dautan ang leader nga ilang gipangsunod, sa adlaw sa paghukom matagamtaman nila kung unsay matagamtaman sa ilang leader. Nagsulti ang Allah S.W.T: One day We shall call every group of people by their respective Imams. (Qur’an 17:71) . Ikaduha, Mahitungod sa maayong leader ang ilang gipangsunod. Nagsulti ang Allah S.W.T, ""And We assigned from among them some Imams who GUIDE by Our authority since they were patient and believed firmly in Our Signs.”(Qur’an 32:24). Tungod niani, dili matawag nga dautan ang salitang Shia ug dili pod ni matawag nga maayo gawas lang kung kinsang tawhana o leader ang ilang gipangsunod. Kini wala mahibala ang uban. Kung wala man gani sila mahibalo, kinahanglan ilang tun-an aron mahibalo sila.


        Si nabi Ibrahim A.S usa sa mga major prophets ug usa siya sa mga Shia ni nabi Noah A.S. Sama sa gisulti sa Allah S.W.T, ""And most surely Abraham was among the Shi’a of him (i.e., Noah)”(Qur’an 37:83). Kini nagpamatuod nga si nabi Ibrahim A.S usa sa mga Shia ni Noah a.s ug nagpamatuod usab nga Shia ang tanang misunod nga mga propeta gikan kang propeta Ishaq a.s ug sa kang propeta Ismael a.s hangtod sa kang propeta Muhammad s.a.w ug sa iyang Ahlulbayth a.s. Kung kinsa man gani ang naghimo ug kadaut batok sa Shia, ignorant siya ug dili tinuod nga misunod siya sa mga Propeta specially sa pinakamamahal na propeta nga walay lain kundi si nabi Muhammad s.a.w. Ug kung wala man gani siya makasunod sa Nabi Muhammad s.a.w, kinahanglan musunod siya. Kay kung dili siya musunod, kaaway siya ng Allah s.w.t at naraka jahannam ang bagsak niya. So, Kinahanglan walaon niya sa iyang hunahuna ug undangon niya gikan karon ang kadaut nga iyang gihimo batok sa Shia ug dawaton ang shia kung gusto man gani siya mahalon sa Allah s.w.t.


        Ang giingon nila nga naligaw ng landas ang Shia, ang tinuod shia ang tinuod nga nakasunod sa Propeta Muhammad s.a.w ug ang dalan sa mga nabi dalan sa mga Shia. nagpromised ang Rasul s.a.w nga ang shia (tagasunod) ni Ali a.s. Makasulod ug paraiso, " Ingon ang Sugo sa Allah s.wt: Oh Ali! Maayong balita ang tinuod ikaw ug ang imong mga kauban ug imong mga shia ( mga tagasunod) makasulod sa Paraiso.."يا علي أبشر فإنك و أصحابك و شيعتك في الجنَّة, " Sunni reference: Fadha’il al-Sahaba, by Ahmad Ibn Hanbal, v2, p655. Ug daghan pa nga mga dalil nga naa sa mga libro sa mga Sunni. Kini nagpamatuod, nga sumala sa ilang gipakatag ug naghimo-himo ug istorya nga walay basihan kundi tsismis-tsismis lang, nga nahisalaag o naligaw daw ng landas ang mga shia, sila ang naligaw ug wala sila masayod niini. Kung wala man gani sila mahibalo, dapat kahibalo sila. Kay kung wala man gani, magsalamin sila aron ilang makita ang buling sa ilang mga mata.


        Ang Shia dili matawag nga dautan gawas lang kung kinsay gisunod ani nga leader, ug si nabi Ibrahim a.s nga sumala sa ginganlan sa Allah s.w.t nga usa sa mga shia ni Noah a.s, ug ang landas sa mga nabi ay landas ng mga shia, kamatuoran lamang kini nga nakasupak ang uban sa katudluan sa Islam, nakasupak sila sa katudluan sa nabi Muhammad s.a.w, ug kini wala sila masayod sa kamatuoran. Nagpakatag lamang sila ug block propaganda laban sa mga shia nga walay tamang basihan. Sa madaling salita, Makatarunganon lamang nga ang Shia naa sa tamang landas ug dili makatarunganon nga dili ka magshia. Brothers and Sister, buksan nato atong hunahuna ug kasingkasing. Kinahanglan dili ta one-sided. Kay kung pabilin lang gihapon ta sa atong naandan, dili jud ta usbon sa Allah s.w.t, "Verily God does not change the state of a people till they change themselves," Surah Ar Ra'd: 11.