Sunday, November 15, 2015

Paraan ng Pagsamba ng Shia Ahlulbayth a.s.
Unsay Buhaton Aron makasimba Kalima sa Usa ka Adlaw Azan:
Qamat:
1 Allahu Akbar

2 Allahu Akbar

3 Allahu Akbar

4 Allahu Akbar

5 Ash'hadu an laa ilaaha ill Allah

6 Ash'hadu an laa ilaaha ill Allah

7 Ash'hadu anna Mohammadur Rasulallah

8 Ash'hadu anna Mohammadur Rasulallah

9 Ash'hadu anna Aliyyun Wali'allah

10 Ash'hadu anna Aliyyun Hujjatullah
11 Hayya alas salaah
12 Hayya alas salaah
13 Hayya alal falaah
14 Hayya alal falaah
15 Hayya alaa khaeril a'mal
16 Hayya alaa khaeril a'mal
17 Allahu Akbar
18 Allahu Akbar
19 Laa ilaaha ill Allah
20 Laa ilaaha ill Allah

1 Allahu Akbar

2 Allahu Akbar

3 Ash'hadu an laa ilaaha ill Allah

4 Ash'hadu an laa ilaaha ill Allah

5 Ash'hadu anna Mohammadur Rasulallah

6 Ash'hadu anna Mohammadur Rasulallah

7 Ash'hadu anna Aliyyun Wali'allah

8 Ash'hadu anna Aliyyun Hujjatullah
9 Hayya alas salaah
10 Hayya alas salaah
11 Hayya alal falaah
12 Hayya alal falaah
13 Hayya alaa khaeril a'mal
14 Hayya alaa khaeril a'mal
15 Qad iqaamatis salaah
16 Qad iqaamatis salaah
17 Allahu Akbar
18 Allahu Akbar
19 Laa ilaaha ill Allah


Niyyah:

Mag-niyyah bago mag-Takbiratul Ihram. Dili na kinahanglan ang arabic sa niyyah, dili pod kinahanglan nga imong litukon sa imong dila. Ang importante kahibalo naka unsa nga simba ang naa sa imong hunahuna. Kung Subh or Fajr ang imong prayer, ang imong niyyah, halimbawa: Akong itindong ang Fajr prayer duha ka raka'ah wajib qurbatan ilallah.Pagkahuman nimo ug niyyah mag-Takbiratul Ihram Allahu Akbar'

Qiyam: Pabilin sa imong posisyon, walay lihok ug walay lingi-lingi samtang basahon na nimo ang musunod.


Qira'ah: Ang sugod basahon ang unang Chapter sa Balaang Qur'an Surat Alfatiha

Bismillahirrahmanirraheem
Alhamdulillahirabbil aalameen
Arrahmanirraheem
Malikiyawmiddeen
Iyyaka Na'budo wa Iyyaka Nasta'een
Ihdinassirratal Mustaqeem
Siratalladhena an'amta 'Alayhim Ghairel Maghdubi Alayhim waladdaalleen.

Surah Al-Nas:

Bismillahirrahmanirraheem
Qul audho birabbinnas
Malikinnas
Ilahinnas
minsharril washwashil khannas
Alladhe Yuwashwisho fessudoorinnas
Minaljin natiwannas
Ruku: Human ug kompleto sa ikaduha nga chapter sa Balaang Qur'an magtakbir sa dili pa muadto sa ruko, Allahu Akbar”. Ug muadto na siya sa ruku hangtud mabutang ang duha ka mga kamot sa tuhod. Kung naa na sa posisyon sa ruko, imong basahon, 
Subhana rabbiyyal Azeemi wa bihamdih.
 Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.Pagkahuman imong litukon , “Sami Allaho liman Hamida”.Unang Sajdah: Ibutang ang iyang nuo sa yuta nga mag-paubos sa atubangan sa Allah s.w.t.
Samtang gihimo ang sujud, "wajib" nga ang duha ka palad sa iyang mga kamot ug ang iyang duha ka tuhod, ug ang mga dagko nga mga kumagko sa iyang duha ka tiil madapat sa ubos. Ang basahon ang musunod: Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi.
Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.
Human ug basa sa unang Sajdah mulingkod ug sundon kung unsay nakita sa picture. Ang wala nga tiil gipatungan sa tuo nga tiil ug basahon ang, “Astaghfirullaha Rabbi wa Atubo ilayh”Ikaduhang Sajdah: Sa ikaduha nga Sajdah sundon lang kung unsay gihimo sa unang sajdah.


Tapos linkod kadyo ug mutindog. 


Samtang nagatindog basahon ang,“Bihawlillahi wa quwwatihi aqumo wa aq-ud”.


Ikaduhang Rak'ah: balikon ang kahimtang sa tindog sa unang rak'ah ug balikan ang pagbasa sa Surah Al-Fatihah, pagkahuman basahon ang sunod nga Surah sa Qur'an sama sa, “Qul huwallaho ahad...,

Qunot: Human nimo ug basa sa ikaduha nga surah sa Balaang Qur'an, mag-Takbir ug litukon ang kadhalikallaho Rabbi.

And then "Qunot" Biraha imong duha ka kamot sa imong mga kilid padulong sa atubangan sa imong nawong, mag-atubang ang duha ka palad sa taas, magdikit ang duha ka kamot ug mga kumagko. Sama sa imong makita sa picture sa ubos.,

 salawat bisan isang beses lang ug litukon ang“ Rabbana atina fiddunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar”, ug magsalawat napod.

Sa Qunot, pwede ka muhangyo sa unsay imong panginahanglan o magpasalamat sa unsay ningbot nimo. Sa qunot pwede nimong gamiton ang bisan unsang language ug pwede pod short nga arabic nga mga du'ah sa Qur'an. Ang qunot dili wajib kundili mustahab lang.

Then takbir, punta ruko, sujud sama sa unsay gihimo sa unang raka'ah.

Tashahhud:


Pag-abot nimo sa tashahhod, basahon nimo ni kung humana ka sa ikaduhang sajdah sa ikaduha nga raka'ah,

Alhamdulillah, Ashhadu an la ilaha illallaho wahdaho la sharikalah wa ash hadu anna Muhammadan abduho wa Rasuloh Allahumma salli ala Muhammad wa Aale Muhammad”.


Taslim: Litukon ang taslim nga maoy mokompleto sa simba. Kung Fajr ang imong prayer, isunod dayon ang taslim ug kompletohon ang prayer pero kung ang imong prayer Zuhr ug Asr, Maghrib ug Eisha, ayaw usa ni basaha hangtod dili pa nimo makompleto ang tanang rak'ah.

Assalamo 'Alaika ayyuhannabiyyo wa rahmatullah wa barakatuh Assalamo alaina wa ala ibadillahissalaheen. Assalamo alaikom wa rahmatullahi wa barakatuh.
Inig human nimo ug recite sa "taslim", magtakbir ka ug tulo ka beses sabay taas ang duha ka kamot, " Allaho Akbar Allaho Akbar, Allaho Akbar”.
Pagkahoman ug simba basahon dayon ang farman sa Allah s.w.t. “ Bismillahirrahmaner raheem. Innallaha wa malaikatahu Yusallona alannabi Yah Ayyuhalladhena amano sallu alaihi wa sallimo taslema”, mag salawat ka ug ingon ani ang imong isulti, “Allahumma salli ala Muhammad wa Ale Muhammad. Tatlong beses.

Mag-Tasbih human ug salawat:

Allaho Akbar 34x
Alhamdulillah 33x
ug Subhanallah 33x

Then du'ah bago salawat tapos litukon, ang ALLAAHUMMA KUN LE-WALIYYEKAL HUJJATIBNIL HASANE SALAWAATOKA A'LAYHE WA A'LAA AAABAA-EHI FEE HAAZEHIS SAA-A'TE WA FEE KULLE SAA-A'TIN WALIYYA WA HAAFEZAW WA QAA-EDAWN WA NAASERAWN WA DALEELAWN WA A'YNAN HATTAA TUSKENAHU ARZAKA TAW-A'N WA TOMATTE-A'HU FEEHAA TAWEELAA. Tapos salawat.

Note: Mao na ang sambayang sa fajr o kon duha lang ka rak'ah nga sambayang.

At-Tasbihat Al-Arba'ah:
Ang maghrib tulo ka rak'ah (tindog). Sa ikatulo ka raka'ah, pwedeng basahon ang Surah Al-Fatiha ug pwede gihapon kining musunod ang imong basahon “Subhanallahi wal hamdulillahi wa la ilaha illallaho wallaho Akbar”, tatlong beses. At tatlong beses din sa pangatlo at pang-apat na raka'ah ng Zuhr, Asr, Maghrib at Eisha. Ug sundon nalang nimo kung unsay imong gihimo sa fajir prayer.

Alang sa dugang kahibalo pangutana sa mga nakahibalo. Surah An-Nahl,ch-16,Ayat no-43 , Oh people! Ask the men of knowledge if you do not know”. Sukran and wassalam.